Özel Arama
 ,

Genc Osman

                 GENÇ OSMAN'IN YAPMAK İSTEDİKLERİ...
      İkinci Osma, Sultan Birinci Ahmed'in büyük oğludur. 3 Kasım 1604 Çarşamba günü İstanbul'da doğmuş ve Osmanoğulları'nın on altıncısı olarak on dört yaşında taht'da çıkmış
, böyle küçük yaşta cülûsu dolayısıyla "Genç Osman" diye anılagelmiştir.
      İkinci Osman'ın annesi Mâhfirûze Sultan'dır. Birinci Ahmed'in oğularından Murad (Dördüncü Murad) ile İbrahim ise,
Mâhpeyker Kösem Sultan'dan doğmuşlardır.
      26 Şubat 1618 Pazartesi günü Genç Osman taht'da çıkmıştır. Osmanlı Padişahları içinde zekâsı, kuvvetli tahsil ve terbiyesi yanısıra, fiziki güç ve arade sağlamlığıyla da temamyüz eden Genç Osman, yaşından umulmuyacak derecede büyük ve mühim işlere teşebbüs edip, âni bir hamle ile bunları tatbike koymuştur!... Sayalım, bu büyük işlerden bazılarını:
      1) Tereddî (yozlaşma) ve tefessüh (çürüme) edip kozmopolit bir cemiyet haline gelen Yeniçeri ve Sipahi Ocaklarını tamamıyla ilga ve imha ederek, onların yerine Anadolu, Suriyeve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden millî bir ordu kurmak.
      2) Payitahtı İstanbul'dan Anadolu'ya nakledip, kpozmopolit bir muhitten milli bir muhite geçmek.
      3) İlmiyye sınıfının siyasi ve mali kudret ve nüfuzunu kırarak, bozulmaya başlayan bu zümreyi ıslah etmek.
      4) Kozmopolit saray an'anelerini değiştirerek "Harem-i Hümâyûn"u tasfiye etmek ve hânedanın, Türk âilelerinden nikâhla kız almasına yol açmak.
      5) Fâtih ve Kanunî'nin eskiyen mevzuatı yerine yeni kanunlar tedvin etmek.
                Kaynak: Yalan Söyleyen Tarih Utansın (Mustafa Müftüoğlu).

Bugün 2 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!

İnternet Kullanımı ve Ortaya Çıkan Risklerin Çözümü
 
 
 
Türkiye'de İlk «Yer Altı Treni»/Metro!..
Genç Osman'ın Yapmak İstedikleri
Sıradışı Meslekler
Etkisiz İnsanların 7 Özelliği
Personel Memnuniyeti mi? Müşteri memnuniyeti mi?
Kapıkulu Süvarileri
 
©copyright WWW.BİZDENBAK.TR.GG  Tasarım : İstiklal Tüm Hakları "İstiklal'e aittir.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol