Özel Arama
 ,

Mimarlik Sanati ve Mimarlar

       Mimarlık Sanatı ve Mimarlar
      Osmanlı toplumundaki zenaatkâr cemaatının, genellikle ahilik geleneğine bağlı bir yapı içinde şekillendiği söylenebilir. Selçuklular'dan beri tabandan yukarıya doğru yükselen lonca örgütleşmesi, çeşitli meslek dallarını toplayan, onları destekleyen ve denetleyen, hem dini hem iktisadi yönü olan bir sosyal kurumdur. Bu birlikler, bir yandan belirli zanaat dallarında çırakların yetiştirilip onların ustalaştırılmasına çalışmış, öte yandanda üretimin standart ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamıştır. Aynı anda kooperatif, iş eğitimi, ve sendika fonksiyonlarını üstlenen loncalar, mimarlıkta büyük boyutlu inşaatlara girişmemiş, fakat, saraya bağlı hassa mimarlarının denetimi altındaki şantiyelerde görev almışlardır. Bu grupdaki zanaatkarlar geçimlerini sağlamak üzere daha çok teknik yönü ağır basan işler yaptıklarından kendilerine "ehl-i hiref" denmiştir. Arşiv belgelerinde zaman zaman rastlanan, cemaat-i hiref, erbab-ı hiref ve ehl-i hiref, hep aynı anlamda, benna, neccar, taşçı, horasancı, keresteci vb. hep bu gruba dahildir. İnşaat esnafına genellikle "esnaf-ı mimar" adı veriliyordu.
      Satay çevresinde eğitim görmüş baş mimar ev mimarlar idari ve teknik bakımdan Şehremini'ne bağlıdırlar. Bu kesimi bünyesinde barındıran Hassa Minarlar Ocağı, sarayın en güçlü okullarından biridir. Genellikle Yeneçeri Ocağından, saraydaki öteki sanatçilardan ya da dışarıdan seçilen yetenekli gençler bu okula teorik ve uygulamalı dersler görürler, usta-çırak ilişkisi içinde eğitimlerini sürdürürlerdi. Hassa Mimarlar Ocağı'nın başlıca görevleri, devlet inşaatlarının planlarını yapmak onarımlarını denetlemek, keşif bedelerini hesaplamak ve inşaatın uygulamasını yürütmektir.
   
   Ekonomik gelişmeyle mimarlık faaliyetleri arasındaki mimarlık bağ, az veya çok Osmanlı devrinin bütün eserlerine yansımaktadır. Bütün sanatlarda yaygın olarak görülen bir üslup karakterinin ve mimarideki zirve noktalarının gelişme çizgisi böylece anlam kazanabilmektedir. Öte yandan, inşa yöntemleri ve teknolojisinin ağır geliştiği bu dönemlerde bazı yeniliklerin doğrudan doğruya sanatçıdan geldiğini kabul etmek durumundayız.
Bugün 38 ziyaretçi (109 klik) kişi burdaydı!

İnternet Kullanımı ve Ortaya Çıkan Risklerin Çözümü
 
 
 
Türkiye'de İlk «Yer Altı Treni»/Metro!..
Genç Osman'ın Yapmak İstedikleri
Sıradışı Meslekler
Etkisiz İnsanların 7 Özelliği
Personel Memnuniyeti mi? Müşteri memnuniyeti mi?
Kapıkulu Süvarileri
 
©copyright WWW.BİZDENBAK.TR.GG  Tasarım : İstiklal Tüm Hakları "İstiklal'e aittir.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol