Özel Arama
 ,

Osmanlilarda Hakimiyet Anlayisi

OSMANLILAR'DA HAKİMİYET ANLAYIŞI
      Bilindiği gibi, Osmanlı Türk toplumunun temelini, 1071'den bu yana Türkleşen Anadolu coğrafyası, İslam dini Türk örfü ve Anadolu Türk insanı teşkil eder. Moğol baskısı neticesinde Selçuklular'ın zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan Anadolu Türk beyliklerinden birisi de Osmanlı beyliğidir. Bir çok imkan ve avantajlara sahip olan bu beylik, birbuçuk yüzyıl içinde İmparatorluk haline gelmiştir.
       Aşiret reisi iken, önce bir uc beyi ve daha sonra da bağımsız bir beyliğin lideri olan Osman Bey'in otoritesi, ilk zamanlar yine de, birleşik aşiretlerin askeri lideri rolünün gerektirdiği işlerle sırlıydı.Her aşiret içişlerinde bağımsızdı.Aralarında anlaşmazlık çıkarsa, Osman Bey, arabulucu olarak ve aşiret gelenek ve yasalarına göre, anlaşmazlığı hallederdi.
       Her aşiret Osmanlı ordusunun bir parçası olarak, fethettiği topraklardan gaanimet toplama ve sonra da buralarda yaşayan halktan düzenli vergi alma hakkına sahipti. İlk osmanlı beylerinin, diğer aşiret reisi kumandanlardan farklı tek yanları, liderlik görevi karşılığında savaş ganimetinin beşte birini ayrı bir gelir olarak alabilmeleriydi.Ortak poitika aşiretin ihtiyarlar meclisinde kararlaştırılırdı.Söz hakkı sadece beye ait değildi.Bey, Stanford Shaw'un tabiriyle, "bir aşiret demokrasisi" nde eşit haklara sahip aşiret liderlerinin başkanı durumundaydı.
       Ancak ülke genişleyip devlet büyüdükçe bir taraftan toplumu idare etmek ve diğer taraftan fetihleri sürdürmek mecburiyetinde kalınması, basit aşiret yapısından düzenli bir devlet yapısına geçişi ve böyle bir devletin mümeyyiz vasfı olan ayrı müesseseler kurup geliştirmeyi zaruri kılıyordu. Bu türlü idari, askeri, iktisadi, sosyal zaruret ve ihtiyaçlara cevap vermek üzere, Orhan Bey ve özellikle I. Murad zamanında yeni müesseseler ortaya çıktı. Diğer bir ifadeyle devletleşme sürecine girildi. Ve bu tarihi süreç neticesinde tarihin en büyük ve uzun ömürlü devletlerinden birisi, Osmanlıları'ın kendi ifadesiyle Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ortaya çıktı.
Bugün 38 ziyaretçi (110 klik) kişi burdaydı!

İnternet Kullanımı ve Ortaya Çıkan Risklerin Çözümü
 
 
 
Türkiye'de İlk «Yer Altı Treni»/Metro!..
Genç Osman'ın Yapmak İstedikleri
Sıradışı Meslekler
Etkisiz İnsanların 7 Özelliği
Personel Memnuniyeti mi? Müşteri memnuniyeti mi?
Kapıkulu Süvarileri
 
©copyright WWW.BİZDENBAK.TR.GG  Tasarım : İstiklal Tüm Hakları "İstiklal'e aittir.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol