Özel Arama
 ,

Kilic Alayi

                           "KILIÇ ALAYI" NEDİR?..
      Batı'daki hükümdarların taç giymelerine ve bu münasebetle yapılan merasime mukabil, Osmanoğulları da taht'da çıktıktan sonra kılıç kuşanmışlardır. "Kılıç Alayı" veya "Taklid-i Seyf" adı verilen kılıç kuşanma merasimi, taht'da çıkan yeni padişahın evvelâ Eyüpsultan'a giderek "Ebû Eyyûbi'l-Ensârî" hazretlerinin türbelerini ziyaret edip burada gazâ kılıcını kuşanması, bilâhare ecdâd kabirlerini ziyaret etmesiyle geçmiş ve "Kılıç Alayı" her defasında muhteşem merasimle yapılıp İstanbul halkına sayılı günler yaşatmıştır.
       İlk defa, ikinci Murad'ın Bursa'da kılıç kuşanmasıyla başladığı rivayet olunan Kılıç Alayı, son defa Sultan Vahdettin cülûsundan elli sekiz gün sonra 31 Ağustos 1918 Cuma günü yapılmış ve o günkü merasim Osmanlı Tarihinin son Kılıç Alayı olmuştur.
      İstanbul'un fethini müteâkip kılıç kuşanma merasimleri ekseriye Eyüpsultan'da yapılmış ve pâdişahlara gâza kılıcı, devrin Şeyhülislâmı veya Nakîbül-eşraf veya Mevlevî Çelebileri tarafından kuşatılmıştır. Bu merasimlerde pâdişahlar hep aynı kılıcı kuşanmamış, Peygamber Efendimizin kılıcını kuşananlar olduğu gibi, Hazret-i Ömer'in Osman Gâzi'nin veya Yavuz Sultan Selim Hân'ın kılıcını kuşananlar da görülmüştür.
      Kılıç Alayı dolayısıyla kara veya deniz yolu ile Eyüpsultan'a giden padişahlar burada merasimle kılıç kuşanmışlar ve dönüşlerinde başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere ecdat kabirlerini ziyaret etmişlerdir. Ekseriyle deniz yolu ile gidilmiş dönüşteyse kara yolu tercih edilmiştir. Osmanlı padişahları içinde ilk defa kavuksuz ve şalvarsız olarak Kılıç Alayına çıkan hükümdar, Abdülmecid olmuştur. Başına beyaz tuğlu bir fes giyen ve sırtına geniş lacivert bir harmaniyye alan Abdülmecid, deniz yolu ile Eyüp'e gitmiş ve genç padişaha kazasker Abdurrahman Efendi tarafından kılıç kuşatılmıştır.
      Osmanlı padişahları içinde yanlız beşinci Murad'a Kılıç Alayı yapılmamıştır!.. Halk, günlerce yeni padişahın kılıç kuşanma merasimini beklemiş, çeşitli rivayetler ortalığı kaplamış, Hünkar'ın hastalığı söylenmiş ve Klıç Alayı gününü bekleyen halk, günün birinde beşinci Murad'ın hal'ini ve Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın cülusunu duyuvermiştir.
      Sultan ikinci Abdülhamit Han'ın kılıç kuşanma mderasimine büyük alaka göstermiş ve 7 Eylül 1876 Perşembe günü yapılan Kılıç Alayı pek muhteşem olmuştur.
      Türbede evvela üç imam tarafından «Sure-i Feth» okunmuş, bilahare yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Efendi Abdülhamit Han'a, Hazreti Ömer'in (R.a.) kılıcını kuşatıp dua etmiştir.


Bugün 30 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!

İnternet Kullanımı ve Ortaya Çıkan Risklerin Çözümü
 
 
 
Türkiye'de İlk «Yer Altı Treni»/Metro!..
Genç Osman'ın Yapmak İstedikleri
Sıradışı Meslekler
Etkisiz İnsanların 7 Özelliği
Personel Memnuniyeti mi? Müşteri memnuniyeti mi?
Kapıkulu Süvarileri
 
©copyright WWW.BİZDENBAK.TR.GG  Tasarım : İstiklal Tüm Hakları "İstiklal'e aittir.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol